Integritets policy

Hantering av personuppgifter.

Sonberg.se vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Sonberg.se, med org. nr SE530914011801 och postadress Småskolevägen 13 38894 Vassmolösa är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid kontakt med sonberg.se, såsom besök i vår webbutik eller serviceärenden via e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det vårt ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

Sonberg.se behandlar personuppgifter endast i syfte att sälja produkter i webshopen, t.ex. för att administrera beställningar och leveranser samt hantera reklamations- och garantiärenden. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn , kontaktuppgifter, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress, samt köpinformation, t.ex. beställda produkter och ordersumma. Personuppgifterna bevaras på datorn tills köpet har genomförts, inklusive leverans och betalning. Kontaktuppgifter lämnas inte ut till tredje part. Efter uppnått syfte, raderas alla uppgifter.

Sonberg.se behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslag och skatteverket. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. adress, köpinformation, t.ex. köptidpunkt, artikelnummer och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen. Kontaktuppgifter lämnas inte ut till tredje part. Efter uppnått syfte, raderas alla uppgifter.

Du har rättigheter
Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. I Sveriges fall vänder du dig till Datainspektionen.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data (så kallat registerutdrag).
Du kan när som helst, kostnadsfritt, begära ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och varifrån dessa uppgifter inhämtats samt ändamålet med behandlingen. Du har rätt att närsomhelst få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad. Ta bara kontakt med oss enligt nedan.

Om du har frågor avseende vår integritetspolicy och om vår behandling av dina personuppgifter tveka inte att kontakta oss.

Kontakt

Made by Sonberg

Sven-Anders Sonberg

Småskolevägen 13

38894 Sweden

Mail: sven-anders@sonberg.se

Telefon: 076-879 34 24